Planten

In de Japanse tuinaanleg besteden we aan de beplanting speciale aandacht. In de Japanse tuin maken planten geen deel uit van een uitbundige plantenborder zoals in de klassieke tuin. Planten in de Japanse tuin maken deel uit van de sobere sfeer die eigen is aan de Japanse tuin. Elke plant eist zo zijn eigen aandacht in het geheel.

 

Azalea in bloei